Skoči na glavno vsebino

SPLOŠNA NAVODILA ZA DELO NA DALJAVO

Učenci od 5. do 9. razreda do gradiv dostopajo preko Arnes spletnih učilnic na povezavi
https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=1173
učenci od 1. do 4. razreda pa imajo naloge na spodnji spletni povezavi https://sites.google.com/oszrece.si/delonadaljavo  

Učenci se morajo pri svojem delu držati določenih pravih, da bo delo lahko potekalo nemoteno.

V vse oblike komunikacije so vključeni le učitelji in učenci določenega oddelka ali skupine. Komunikacija ni javna. Vključevanje oseb, ki nimajo statusa učenca določenega oddelka oziroma skupine, se smatra kot kršitev pravil.

Tudi pri pouku na daljavo je razširjanje vsebin, fotografij, posnetkov razlag ter snemanje dogajanja v razrednem spletnem okolju nezakonito. Takšno početje ni dovoljeno. Kot kaznivo je opredeljeno tudi v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije. V primeru zlorab je šola dolžna zaščititi učence in učitelje.

Pri uporabi vseh oblik komunikacij se morate učenci v spletno učno okolje vedno prijaviti z imenom in priimkom. Pri pouku preko aplikacije ZOOM morajo imeti učenci prižgano kamero, da se sogovorniki med seboj vidijo in jasno razločijo. Če imajo učenci tehnične težav z opremo IKT, o tem predhodno obvestijo učitelja.

Prisotnost učencev v spletnih učilnicah in vseh dogovorjenih oblikah poučevanja na daljavo je obvezna. Učitelji bodo pri vsakem predmetu preverjali prisotnost učencev. Ko je učenec odsoten (bolezen …) starši o tem obvestite razrednika. Vsako neopravičeno odsotnost ali neodzivnost bomo beležili kot neopravičene ure.

Če bomo opazili, da je učenec neodziven, da nalog ne opravlja, bo razrednik o tem obvestil starše. Če učenec še vedno ne bo izpolnjeval svojih obveznosti, smo o tem dolžni obvestiti tudi druge institucije (Center za socialno delo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).

Zaradi neodgovornega dela bo prišlo do slabšega znanja (posledično pa tudi ocen), česar pa, verjamemo, si ne želi nihče. Upoštevanje pravil pa bo prispevalo k lažjemu in boljšemu sodelovanju, boljšemu znanju, tudi vse naloge, ki so pred nami, bomo lahko bolj učinkovito izpeljali.

Učenci naj se pri delu na daljavo držijo razporeda, ki so ga določili z učitelji. Pri opravljanju nalog se je treba držati dogovorjenih rokov. Objave na spletu in v spletni učilnici se sproti preverjajo.

GOVORILNE URE IN DRUGE OBLIKE POMOČI

Za nasvet ali pomoč se lahko obrnete na razrednike ali učitelje predmeta preko e-Asistent komunikacije. Če bi starši želeli imeti za svojega otroka govorilne ure, se naj o tem dogovorijo z razrednikom oziroma s posameznim učiteljem.

Za morebitne dodatne informacije in pomoč smo dosegljivi na ustaljeni način – telefonska številka 03 7575 620, email: os.zrece@guest.arnes.si.  

 Ob morebitnih stiskah otrok lahko kontaktirate tudi svetovalno delavko šole, in sicer:

Za pomoč v stiski se lahko vsak dan med 12.00 in 20.00 obrnete tudi na TOM telefon za otroke in mladostnike na 116 111.

Dostopnost