Organizacija pouka

V letošnjem šolskem letu se pouk na vseh osnovnih šolah po Sloveniji izvaja po modelu B. V šolah se šolajo vsi učenci, vse se izvaja, kot je bilo načrtovano, treba pa je upoštevati priporočila NIJZ. Zaradi upoštevanja priporočil in lažje organizacije na šoli delo v letošnjem šolskem letu poteka organizacijsko po v nekoliko prirejeni različici, da se lahko zadosti priporočilom NIJZ. S poukom začenjamo ob 7.40, kar smo uvedli v preteklem šolskem letu.

zvonec

Od letos tudi na podružnični šoli na Gorenju začenjamo s poukom ob 7.40.

Tudi v tem šolskem letu imamo organizirana dva odvoza za učence vozače.

V letošnjem šolskem letu je še posebej pomembno, da učenci v šolo ne prihajajo prehitro. Tisti, ki morajo priti prej, zjutraj počakajo v učilnici slovenščina 2 do 7.10, nato pa gredo v učilnice, kjer imajo pouk. V času izvajanja pouka po modelu B se učenci predmetne stopnje ne selijo iz učilnice v učilnico. 

Za učence 1. razreda, ki jih starši ne želijo puščati doma, ko odhajajo v službo, je organizirano JUTRANJE VARSTVO. Na šoli v jutranje varstvo sprejmemo sicer tudi učence 2. razredov. Tem učencem se lahko do 6.45 priključijo tudi učenci 3., 4. in 5. razreda, ki nato med 6.45 do 7.05 pod nadzorom dežurnega učitelja počakajo v učilnici slovenščina 2.

PODALJŠANO BIVANJE je organizirano za učence 1., 2., 3., 4. in 5. razreda.
Otroci so pod nadzorom do 16.10.

Glavni namen podaljšanega bivanja je, da otrok v šoli preživi tisti čas, ki bi ga sicer moral preživljati sam. V tem času naredi tudi domačo nalogo in se z vrstniki udeleži dejavnosti za sprostitev in se z vrstniki udeležuje ustvarjalnih iger.

DOPOLNILNI POUK je organiziran v skladu s predpisi in dogovori med učitelji in učenci. Namenjen je vsem tistim učencem, ki imajo težave pri posameznem predmetu, ob taki pomoči pa lahko dosegajo pozitivno ali boljšo oceno.

DODATNI POUK je organiziran za tiste učence, ki bi radi razširili svoje znanje na določenem predmetnem področju. Namenjen je tudi pripravam na različna tekmovanja.

ŠOLA V NARAVI

smucanje

Je posebna oblika in metoda dela, kjer si učenci pridobijo veliko telesnih in socialnih spretnosti. V poletni šoli v naravi je poudarek na plavanju, pozimi na smučanju. Otroci spoznajo tudi naravo in okolje, kjer se šola v naravi izvaja.

Poletna šola v naravi v Izoli je v šolskem letu 2019/2020 odpadla.

V šolskem letu 2020/2021 bomo izvedli nekaj dnevov dejavnosti za osmošolce tudi v šolskem centru Radenci v Beli krajini. S to obliko se bomo na šoli srečali prvič. To obliko izvedbe dnevov dejavnosti smo sicer načrtovali že v preteklem šolskem letu, a so nam termin najprej odpovedali v CŠOD, nato pa zaradi zaprtja šol obiska nismo izvedli.

Šole v naravi so za letošnje šolsko leto predvidene po spodnjem programu.

RAZREDVSEBINAKRAJČAS
5. razredLETNA ŠOLA V NARAVIIzolajunij
6. razredZIMSKA ŠOLA V NARAVIRoglajanuar
8. razredDNEVI DEJAVNOSTIRadencimaj

Dostopnost