Skoči na glavno vsebino

Organizacija pouka

Pouk poteka v letošnjem šolskem letu, kot smo bili vajeni pred pojavom epidemije, še vedno pa seveda upoštevamo vsa priporočila NIJZ. S poukom začenjamo ob 7.40.

Tudi v tem šolskem letu imamo organizirana dva odvoza za učence vozače (razen Dobrovlje).

 

JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo je organizirano od 5.30 do 7.30 na centralni šoli. Na OŠ Zreče lahko jutranje varstvo obiskujejo tudi drugošolci. Učenci se okoli 7.00 razporedijo po svojih matičnih učilnicah, saj ne želimo, da je v učilnici JV prevelika gneča. Če je le mogoče, naj učenci v šolo prihajajo čim kasneje oziroma tik pred začetkom pouka, da ni pred šolo in na šolskih hodnikih prevelike in nepotrebne gneče.

Na obeh podružničnih šolah izvajamo pred pričetkom pouka varstvo vozačev, kjer lahko učenci počakajo do pričetka pouka.

PODALJŠANO BIVANJE je organizirano za učence 1., 2., 3., 4. in 5. razreda.
Otroci so pod nadzorom do 16.10.

Glavni namen podaljšanega bivanja je, da otrok v šoli preživi tisti čas, ki bi ga sicer moral preživljati sam. V tem času naredi tudi domačo nalogo in se z vrstniki udeleži dejavnosti za sprostitev in se z vrstniki udeležuje ustvarjalnih iger.

DOPOLNILNI POUK je organiziran v skladu s predpisi in dogovori med učitelji in učenci. Namenjen je vsem tistim učencem, ki imajo težave pri posameznem predmetu, ob taki pomoči pa lahko dosegajo pozitivno ali boljšo oceno.

DODATNI POUK je organiziran za tiste učence, ki bi radi razširili svoje znanje na določenem predmetnem področju. Namenjen je tudi pripravam na različna tekmovanja.

ŠOLA V NARAVI

Šolo v naravi smo na OŠ Zreče izvajali za 5. in 6. razred. V lanskem šolskem letu smo izvedli poletno šolo v naravi tudi za učence 4. razredov. V letošnjem šolskem letu bomo poletno šolo v naravi ponovno izvedli za učence 4. razredov. Športni pedagogi predlagajo 4. razred zaradi kontinuiranega dela iz 3. razreda, pričakujejo, da bi lahko četrtošolci laže usvojili in nadgradili znanje, ki ga dobijo v 3. razredu. Z izvedbo zimske šole v naravi bomo nadaljevali v šestem razredu. Gre za posebno obliko in metodo dela, kjer si učenci pridobijo veliko telesnih in socialnih spretnosti. V poletni šoli v naravi je poudarek na plavanju, v zimski šoli v naravi pa na smučanju. Otroci spoznajo tudi naravo in okolje, kjer se šola v naravi izvaja.

V šolskem letu 2022/2023 bomo izvedli nekaj dnevov dejavnosti za osmošolce tudi v šolskem centru Radenci v Beli krajini. Osmošolci so bili v Radencih že lani, ker se je obisk pokazal kot uspešen, bomo z obiskom Radencev nadaljevali tudi v šolskem letu 2022/2023.

RAZRED

VSEBINA

KRAJ

ČAS

4. razred

LETNA ŠOLA V NARAVI

Izola

junij

6. razred

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI

Rogla

januar

8. razred

DNEVI DEJAVNOSTI

Radenci

maj

Dostopnost