Skoči na glavno vsebino

ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI

Vsebina:

 • ORGANIZACIJA PREHRANE ZA UČENCE
 • EVIDENTIRANJE 
 • NADZOR NAD KORIŠČENJEM OBROKOV
 • ČAS IN NAČIN ODJAVE OBROKOV
 • RAVNANJE Z NEPREVZETIMI OBROKI
 • SEZNANITEV UČENCEV IN STARŠEV
 • SKUPINA ZA PREHRANO

 

1 ORGANIZACIJA PREHRANE ZA UČENCE

 

OBROK ČAS ZA KOGA KJE ORGANIZACIJA IN NADZOR
ZAJTRK Ob 7.00

Za učence 1. in 2. razredov, ki pridejo v šolo

do 6.45.

 

V učilnici jutranjega varstva (pritličje). Učitelj, ki izvaja jutranje varstvo, poskrbi, da hrano skupaj z učenci prinesejo v učilnico, da jo razdelijo in jo učenci primerno zaužijejo. Po končanem zajtrku poskrbi, da posodo vrnejo v kuhinjo.
MALICA Po 2. učni uri za učence vseh ostalih razredov.

Za vse učence,

ki se na malico prijavijo.

V učilnici, kjer imajo učenci pouk 3. učno uro. Učenci, ki imajo 3. uro športno vzgojo ali tehnični pouk, malicajo v jedilnici.

 

Dežurni učenci posameznega oddelka malico prinesejo iz kuhinje (1., 2. in 3. razredu malico prinesejo in odnesejo zaposleni).

Učitelji, ki imajo v učilnicah pouk 2. učno uro, poskrbijo, da se učenci pripravijo na malico (umivanje rok/razkuževanje, prtički) in jo razdelijo na ustrezen način (učenci sedijo na svojih mestih, dežurni učenci pa pladnje s hrano nosijo od učenca do učenca in jo ponudijo vsakemu učencu). Če je za 2. uro urejeno nadomeščanje, prevzame te naloge učitelj, ki nadomešča.

Oddelkom, ki imajo 3. učno uro pouk po skupinah, razredniki določijo, v kateri učilnici bodo malicali vsi skupaj. Ob zvonjenju ob 9.30 učenci odidejo v učilnice, kjer imajo pouk 3. uro.

Vsi učenci, ki so v skupinah (8. in 9. razred) se po 2. uri vrnejo v učilnice, kjer imajo pouk.

Dežurni učenci so zadolženi, da posodo vrnejo v kuhinjo in poskrbijo za ureditev učilnice.

KOSILO Od 11.15 do 13.10. Za vse učence, ki se prijavijo na kosilo. V jedilnici.

Učitelji PB poskrbijo za ustrezno pripravo na kosilo in red v jedilnici za svojo skupino in tudi za vse ostale učence, ki so v tistem času v jedilnici. Če je treba, jim pomaga učitelj, ki je dežuren 6. učno uro.

Za red v jedilnici v času, ko tam ni učiteljev PB, skrbijo kuharice.

 

2   EVIDENTIRANJE PRIJAVLJENIH NA POSAMEZNE OBROKE

 • Prijavo na šolsko prehrano za posameznega učenca oddajo starši razredniku svojega otroka praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Prijavo pa lahko oddajo tudi kadarkoli med šolskim letom. V tem primeru bo prehrana otroku zagotovljena naslednji dan po prejemu prijave. Prijavo lahko oddajo tudi elektronsko, in sicer preko e-asisitneta.
 • Prijavo oddajo preko e-asistenta. Pomembno je, da starši vpišejo vse zahtevane podatke.
 • Prijavo lahko starši kadarkoli prekličejo. Novo stanje začne veljati naslednji dan po prejemu preklica.
 • S prijavo na šolsko prehrano nastopijo dolžnosti učenca oz. starša, kar pomeni, da bodo:
  • spoštovali pravila šolske prehrane
  • plačali prispevek za šolsko prehrano
  • pravočasno odjavili posamezni obrok
  • plačali polno ceno obroka, če obroka niso pravočasno odjavili
  • šoli v 30 dneh sporočili vsako spremembo podatkov

3   NADZOR NAD KORIŠČENJEM OBROKOV

 • Nadzor nad koriščenjem malic imajo učitelji, ki so z učenci v učilnici med malico.
 • Nadzor nad koriščenjem kosila ima kuhinjsko osebje.
 • Nadzor nad zajtrkom imajo učitelji jutranjega varstva.
 • Nadzor nad kosili učencev, ki so v podaljšanem bivanju, imajo učitelji PB.

V primeru odsotnosti zaradi bolezni morate starši obroke odjaviti do 9. ure zjutraj.

 

4   RAVNANJE Z NEPREVZETIMI OBROKI

 • Neprevzete obroke bo kuharsko osebje brezplačno razdelilo drugim učencem.
 • Če bodo za neprevzete obroke pokazale interes tudi humanitarne organizacije v občini, bo šola po sprejemu posebnega dogovora z njimi odstopila hrano njim.

5   SEZNANITEV UČENCEV IN STARŠEV

 • Starše bomo seznanili s Pravili šolske prehrane v celoti na prvih roditeljskih sestankih v novem šolskem letu.
 • V mesecu juniju, pred izpolnjevanjem prijav na prehrano za novo šolsko leto, bomo starše znova opozorili na nekatere dele Pravil šolske prehrane.

Še posebej želimo opozoriti na določbo 10. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da je treba spoštovati pravila šolske prehrane, pravočasno odjaviti posamezni obrok ter plačati polno ceno obroka, če obrok ne bo pravočasno odjavljen.

Dostopnost