Skoči na glavno vsebino

Roditeljski sestanki - V priloženi tabeli so termini in teme roditeljskih sestankov od 1. do 9. razreda.

V priloženi tabeli si lahko ogledate termine in teme roditeljskih sestankov od 1. do 9. razreda.

 

RAZRED ČAS IZVEDBE TEMA
1. razred

september

februar

maj

Predstavitev predmetnika in novosti v šol. letu

Predavanje zunanjega strokovnjaka

Predstavitev opisne ocene

2. razred

september

februar

maj

Predstavitev predmetnika in novosti v šol. letu

Predavanje zunanjega strokovnjaka

Predstavitev opisne ocene

3. razred

september

februar

maj

Predstavitev predmetnika in novosti v šol. letu

Predavanje zunanjega strokovnjaka

CAP-program

4. razred

september

februar

maj

Predstavitev predmetnika in novosti v šol. letu

Predavanje zunanjega strokovnjaka

Šola v naravi

 5. razred

september

februar

maj

Predstavitev predmetnika in novosti v šol. letu

Predavanje zunanjega strokovnjaka

Varna raba interneta

6. razred

september

 februar

april

Predstavitev predmetnika in novosti v šol. letu

Predavanje zunanjega strokovnjaka

Nacionalni preizkusi znanja

7. razred

september

 februar

maj

Predstavitev predmetnika in novosti v šol. letu

Predavanje zunanjega strokovnjaka

Razvojne značilnosti mladostnika

8. razred

september

  februar

maj

Predstavitev predmetnika in novosti v šol. letu

Predavanje zunanjega strokovnjaka

Poklicno usmerjanje

9. razred

september

februar

februar

maj

Predstavitev predmetnika in novosti v šol. letu

Predavanje zunanjega strokovnjaka

Poklicna orientacija

Valeta in zaključna ekskurzija

O roditeljskih sestankih učitelji razredniki vodijo zapisnik.

 

Dostopnost