Skoči na glavno vsebino

ŠOLSKA KNJIŽNICA

O KNJIŽNICI

Šolska knjižnica na Osnovni šoli Zreče se nahaja v drugem nadstropju šole in je opremljena s sodobno informacijsko-komunikacijsko opremo ter s čitalnico, v kateri je tudi pravljični kotiček za sprostitev in branje.

Knjižnica se aktivno vključuje v vzgojno-izobraževalni proces šole. Učenci in ostali uporabniki se navajajo na samostojno iskanje in uporabo knjižničnega gradiva.  Z ustreznimi nakupi skrbimo, da učenci in učitelji v knjižnici dobijo:

– ustrezno strokovno literaturo za seminarske in raziskovalne naloge,

– leposlovno literaturo za učence in učitelje,

– literaturo za dodatno izobraževanje učiteljev in strokovnih delavcev šole,

– vse potrebne učbenike (učbeniški sklad).
V knjižnici se izvaja tudi pouk, kjer se učenci seznanijo s knjižnico kot informacijskim središčem in razvijajo veščine za samostojno uporabo knjižnice ter informacijskih virov.

 

V šolski knjižnici vam bo pomagala knjižničarka Barbara Potnik.
V primeru daljše odsotnosti vašega otroka lahko izposojo knjig podaljšate po telefonu  na številko 03 7575634.

 

Obnašanje v prostorih knjižnice ureja knjižnični red.

Dostopnost