MOŽNOST TOPLEGA OBROKA

Deli vsebino ...
Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

V času šolanja na daljavo bodo učenci OŠ Zreče lahko dobili brezplačni topli obrok.

Do brezplačnega toplega otroka so upravičeni učenci, ki so prijavljeni na šolsko kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci oziroma njihovi starši bodo topli obrok prevzeli na šoli. Če obroka ne bi mogli prevzeti, bo organiziran tudi prevoz (izjemoma).

Starši lahko svoje otroke, če so ti upravičeni, na topli obrok prijavite do srede, 31. 3. 2021, do 10. ure na elektronsko pošto: obrok.daljava@oszrece.si

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost