Ponovno odprtje šol

Deli vsebino ...
Share on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Spoštovani starši,

s predvidenim postopnim sproščanjem ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 se odpravljajo tudi omejitve na področju vzgoje in izobraževanja. Vzgojno-izobraževalno delo se bo tako za učence 1., 2. in 3. razreda od predvidoma 18. 5. 2020 izvajalo v prostorih šole. 25. 5. se bo delo v prostorih šole začelo tudi za vse devetošolce.
Od 25. 5. dalje se bosta za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, izvajala dopolnilni pouk in individualna ter skupinska pomoč.

V šolo se lahko vrnejo le zdravi učenci. V skladu s priporočili NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) morate starši obvezno podpisati Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero potrdite, da je otrok zdrav.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Prosimo vas, da se seznanite z vsebino  dokumenta (sklep RSK za pediatrijo). Če v družini ali v istem gospodinjstvu živi drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom (specialistom pediatrije) oziroma izbranim osebnim zdravnikom (specialistom splošne oziroma družinske medicine).

 • VKLJUČITEV OTROKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI (1., 2., 3. in 9. razred)

Da bomo lahko načrtovali delo na šoli v skladu z vsemi navodili in priporočili, vas prosimo,
da starši učencev 1., 2. in 3. razreda najpozneje do srede, 13. 5. 2020, do 9. ure izpolnjeno PRIJAVNICO vrnete razredničarki.
Starši učencev 9. razreda PRIJAVNICO razredničarki vrnete do petka, 15. 5. 2020, do 9. ure. V PRIJAVNICI boste sporočili:

 • Ali se bo vaš otrok vključil v vzgojno-izobraževalno delo v šoli? (V šolo se vključijo le zdravi otroci.)
 • Ali se bo vaš otrok vključil v jutranje varstvo? (SAMO 1. razred)

Sporočite nam tudi, ob kateri uri bo otrok prišel v JV.

 • Ali se bo vaš otrok vključil v podaljšano bivanje? (1., 2. in 3. razred)

Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v podaljšano bivanje in do katere ure.

PRIHOD V ŠOLO in ODHOD DOMOV (1., 2., 3. in 9. razred)

NIJZ priporoča, da učenci pridejo v šolo peš, s kolesom (če imajo kolesarski izpit) ali pa jih pripeljejo starši, da je združevanja otrok čim manj.

Za organizacijo šolskega prevoza moramo vedeti, koliko učencev za prihod v šolo in odhod domov ne bo imelo druge možnosti kot šolski prevoz.

Sporočite nam, kako bo vaš otrok prihajal v šolo in kako bo odhajal domov.

 • ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale, kot ste vajeni.

Ko bomo dobili informacije, bomo lahko oblikovali skupine in določili prostore, kjer bomo izvajali pouk. Prav tako nam bodo te informacije omogočile urediti druge podrobnosti.

 

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI OD 18. 5. 2020 DALJE

 1. Izvedba pouka bo potekala v skupinah do 15 učencev.
 2. Dejavnosti bodo potekale v istem prostoru znotraj iste skupine. Skupine se ne bodo združevale.
 3. Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev (zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo) ne bodo mogli obiskovati pouka v šoli, bo šola prilagodila delo.
 4. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo, kot je potekalo od 16. 3. (izobraževanje na daljavo).
 5. Letna šola v naravi  za 5. razred odpade, prav tako za učence 8. razreda.
 6. Petošolci, ki v letošnjem šolskem letu niso opravili kolesarskega izpita, bodo lahko to opravili v naslednjem šolskem letu.

 

Priloge:

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost